Aromasense.fi 

DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

Våra kunders integritet är viktig för oss och vi handlar enligt sekretesspolicyn i dataskyddsfrågor. Vår webbadress är https://aromasense.fi . 

Vi använder tekniska datahjälpmedel för att skydda informationen. Användning och övervakning av registren skyddas av dataskyddsprogram. Förbindelsen mellan aromasense.fi och kunden skyddas med SSL/TLS teknologi. SSL/TLS skyddar datatrafiken så att ingen utomstående kan se eller ändra dina konfidentiella uppgifter. Besök på aromasense.fi webbplats skyddas av lösenord och är således säker. Det förutsätter även att din egen dator är tillräckligt skyddad.

Tredje parter som har tillgång till personuppgifterna

På aromasense.fi webbplats används betalningsförmedlingstjänst Bambora PayForm (Paybyway Oy, FO-nr. 2486559-4) som är ett av Finansinspektionen registrerat  betalningsinstitut. När du betalar dina inköp i webbutiken med betalkort görs transaktionen mellan kunden och Bambora PayForm. Bambora PayForm förmedlar kundens bankkortsbetalning direkt till försäljaren. All data om betalningen behandlas enligt företagets regler, noggrannt och konfidentiellt med beaktande av sekretesspolicyn. Vid behov förmedlar vi data till följande tredje parter: samarbetspartner inom analys- och statistik, inkasseringsbolag om fakturan är obetald och överförs till inkassering. Vid behov överlåter vi data även till myndigheter. Vi informerar alltid även kunden om databegäran.

På aromasense.fi webbplatsen används Google Analytics, som är Google Inc:s analysverktyg. Google Analytics använder cookies i textform för att förbättra analysen av webbsidorna. Google kan även förmedla information till tredje parter om lagstiftningen förutsätter det eller om en tredje part behandlar data för Google . Din IP-adress kombineras inte med övriga uppgifter som Google eventuellt har om dig.

Innehåll som länkats från andra sidor

Artiklar på sidan kan innehålla länkat material (t.ex. videon). Att öppna innehåll länkat från andra sidor kan jämföras med att besökaren själv skulle öppna en tredje parts sidor. Dessa sidor kan samla uppgifter om dig, använda cookies, använda tredje partens spårningscookie och övervaka ditt besök om du är inloggad som besökare på webbplatsen.

Cookies

Vi använder cookies på aromasense.fi webbplatsen. Cookies är små textfiler med vilka vi strävar att förbättra våra tjänster. Datan som samlas med cookies är således anonym liksom även analysen av datan. Du kan förhindra cookies med hjälp av inställningarna för din webbläsare. Observera att en del av sidornas funktioner kanske inte fungerar om du förhindrar cookies. Tilläggsinformation om cookies hittar du bl.a. på kommunikationsverkets sidor.

 

Så här används personuppgifterna 

I samband med inköp i nätbutiken och vid övriga sidobesök då kunden själv lämnar sina person/kontaktuppgifter sänder vi den begärda informationen och erbjudanden via e-post. Vi sänder erbjudanden om aromagelpatroner och filter varannan måndad med hjälp av MailChimp postningssystemet. Person-/kontaktuppgifterna finns i MailChimp servern i olika databaser. MailChimp tjänsteleverantören har förbundit sig att följa USA:s handelsministeriums och kommissionen för Europeiska Unionens godkända sekretesskydd för överföring av uppgifter enligt Safe Harbour principen, för att garantera tillräckligt sekretesskydd. 

”Kontakta oss” blanketten går till Toni Veivos e-post toni.veivo@aromasense.fi, som är en av leverantören skyddad e-post och dessutom skyddad av Toni Veivos lösenord. Vi använder den e-postadress som du meddelat för att skicka den begärda informationen.

Vi sparar dina personliga uppgifter endast den tid som behövs för de ändamål som beskrivs här. Du kan be att dina uppgifter avlägsnas ur systemet varvid vi raderar dem eller gör datan anonym ifall det är möjligt inom ramen för ovannämnda behov.

Hur vi handlar vid dataintrång

Om vi misstänker eller märker att datasäkerheten riskeras undersöker vi saken omedelbart. Dessutom informerar vi genast  den vars sekretess är hotad. Vi meddelar också övervakningsmyndigheten om dataintrång i personuppgifter.

 

Ytterligare information ges av

Aroma Sense Finland Oy
Toni Veivo

Soikkokuja 1
04440 JÄRVENPÄÄ

+358 40 579 6202
toni.veivo@aromasense.fi 
sales@aromasense.fi
https://aromasense.fi